OnLion 2021 - Szabályok


 

Home   Information for teachers    Benefits   Részletes leírás   Szabályok   Mintafeladatok   GY.I.K.   Feladatok   Megoldások  


 

 

A felhívás olyan OEM által akkreditált iskolák diákjainak szól, akik általános vagy középiskola nappali tagozatos (3–12. évfolyamos) tanulói, és a magyar közoktatás rendszerén belül tanulják az angol nyelvet, valamint nyelviskolában tanuló diákok is részt vehetnek a versenyen, melynek feltétele, hogy a diákokat tanáruk regisztrálja be!

 

Nem vehetnek részt azok a tanulók,*

  • akik iskolájukban nem látogatják az angolórákat,
  • akik az angol nyelvet anyanyelvként beszélik,
  • akik több mint egy évig éltek angol nyelvterületen,
  • akiknek jelentkezési lapja nem érkezik be a kiírt jelentkezési határidő letelte előtt,
  • akik az akció keretén belül megrendelt olvasmány ellenértékét nem egyenlítették ki.

 

*Amennyiben bárkinek kétsége támad, hogy versenyezhet-e, kérjük, hogy keresse a szervezőket a jelentkezési lap elküldése előtt az alábbi e-mail-címen: verseny@elthungary.hu

 

Kategóriák

Négy kategóriában lehet indulni, életkor és nyelvi szint szerint:

 A0     

Az általános iskola 3–4. évfolyama

 A1     

Az általános iskola 5–6. évfolyama és az általános iskola 7–8. évfolyama (akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet)

 A2     

Az általános iskola 7–8. évfolyama,  a középiskola 9–10. évfolyama, (akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet), és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben 5–7. osztályos tanulók

 B1     

A középiskola 10–12. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 8–11. évfolyama

 

A kategóriáktól való eltérés:

Amennyiben egy tanuló nem talál a számára megfelelő kategóriát, vagy a felkészítő tanár úgy érzi, másik kategóriába kellene őt besorolni, mint ahogyan az életkora indokolná, akkor kérjük, hogy a jelentkezés elküldése előtt keressék a szervezőket a verseny@elthungary.hu e-mail-címen!

 

A fordulók:

A verseny két, egyenként 15 feladatot tartalmazó fordulóból áll. A verseny végén a fordulóban elért eredmények összeadódnak.

 

A feladatok megoldása:

A szabályok szerint a feladatlapok kitöltése nem igényel tanári felügyeletet, így a diákok ott és akkor oldják meg a feladatokat, amikor számukra a legkényelmesebb. Ez történhet az iskolában – például egy különórán –, vagy délutáni szakkörön, de akár otthon is. A kérdések megválaszolásához a résztvevők bátran kérhetnek segítséget, vagy akár az internetet is használhatják. A cél azonban az, hogy a válaszok a diákok saját munkáját tükrözzék, ezért kérjük a felkészítő tanárokat, csak útmutatással támogassák a tanulókat a feladatsor megoldásában.

 

Reklamáció:

Bármilyen reklamációt kizárólag írásban, a felkészítő tanároktól fogadunk el, az egyes fordulók eredményhirdetése után maximum 72 órával. Az időpont lejárta után az észrevételt nem áll módunkban elfogadni.
 

Az eredmények közzététele:

Az egyes fordulókat követően az addig elért eredményeket e-mailben küldjük ki a felkészítő tanároknak.

 

A jelentkezés feltétele:

A megmérettetésben ingyenesen vehet részt az a diák, aki részére tanáruk vagy az oktatási intézmény, ahol tanulnak, legalább 1 db olvasmányt megvásárolt kiadónk kínálatából, valamint a jelentkezési adatlapot hiánytalanul kitöltve visszaküldik

 

A vásárlástól való visszalépés:

Az olvasmányok ára egységesen 2 500 Ft/darab, melyet a kiválasztott könyvekért díjbekérő alapján előre utalással fizethetnek ki.

Az internetes vásárlás szabályai szerint van lehetőség a vásárlástól való visszalépésre, az erre vonatkozó törvényeknek megfelelően. Amennyiben a könyv vételára visszafizetésre kerül a megrendelő részére, az automatikusan a jelentkezés törlését is jelenti. Így a továbbiakban a visszaküldött válaszlapok nem értékelhetőek.

 

Eredmények, oklevelek és emléklapok:

A versenyzőket kategóriánként díjazzuk.

Az elmúlt évek visszajelzései alapján szeretnénk, ha minél több résztvevő dicsekedhetne el azzal, hogy milyen eredményt ért el, így a két forduló összesített eredményeit figyelembe véve kihirdetjük, és névre szóló, nyomtatott oklevéllel jutalmazzuk országos szinten minden kategória első három helyezettjét, illetve digitálisan elérhető emléklapot küldünk a verseny minden résztvevőjének.

Azok a felkészítő tanárok, akik tíznél több diák jelentkezését küldik el, választhatnak egyet az olvasmányokhoz tartozó tanári csomagjaink közül, melyet térítésmentesen küldünk el a részükre.

 

Adatkezelési szabályok:

 

A jelentkezési adatlap kitöltésével és visszaküldésével a jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy az ELT Hungary közzé tegye nevüket, fényképüket és iskolájukat a kiadó honlapján, Facebook oldalán.

 

Amennyiben az ajándékok személyesen kerülnek átadásra, úgy az ELT Hungary Kft. képviselője fotó- és videófelvételeket készíthet, amelyeket külön hozzájárulás nélkül megjelentethet saját honlapján, Facebook oldalán és egyéb promóciós megjelenési felületeiben.

 

A jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével elfogadják az ELT Hungary Kft.  adatkezelési szabályzatát, amely mindenben megfelel a 2018. május 25-én hatályba lépett uniós adatvédelmi rendeletnek (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE). A szabályzat teljes egészében az alábbi linken érhető el:

http://www.elthungary.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_2018_05_24_2018_05_24