FOX 2019 - Szabályok


Home  Részletes leírás     Szabályok  Mintafeladatok Eredmények


 

Ki vehet rész a versenyben:

A verseny nyitott minden olyan 3-12. évfolyamos gyermek részére, aki magyar közoktatási intézmény tanulója és a megrendelő lap visszaküldésekor nyilatkozik a részvételi szándékéról, kivéve ha:

  • a diák angol anyanyelvű
  • a diák több mint egy évet élt angol nemzeti nyelvű országban
  • a megrendelt könyv árát nem egyenlítette ki a verseny megkezdéséig
  • a jelentkezése a megadott határidőt követően érkezett meg

 

Amennyiben a jelentkezést beküldő tanár úgy véli, hogy a versenyezni kívánó gyermek a fent említett okok valamelyike miatt nem jogosult versenyezni, de ennek ellenére még is részt kíván venni, kérhet felmentést a nemzeti koordinátortól. Kérjük ez esetben keressék a versenybizottság ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 00 59 520 826

E-mail:  vevoszolgalat@elthungary.hu

Azok a diákok, akik nem közoktatási intézmény tanulói (pl.: magántanulók) vagy azok a diákok, akiknek az iskolája valamilyen okból nem akar részt venni a versenyen, szintén jelentkezhetnek.

Ennek a feltétele az, hogy egy általuk kiválasztott korcsoportban a versenyszabályzat követelményeinek megfelelően töltsék ki a feladatlapokat, azaz a feladatlapot egy, a versenyben saját tanulókkal résztvevő iskolában kell kitölteniük. A jelentkezés elküldése előtt ezt jelezni kell a versenybizottság e-mail címén (vevoszolgalat@elthungary.hu). A versenybizottság az adatvédelmi törvények betartása mellett tájékoztatást adhat a helyszínektől.

Ez esetben azonban a jelentkezés során nem azt az iskolát kell megjelölniük, ahol írják a feladatokat, hanem ahová ténylegesen járnak.

 

A verseny felépítése és a pontozás menete:  

A verseny egykörös és a versenyző diákok iskolájában kerül megrendezésre.

 

Korcsoportok:

 

Kittens  Általános iskola 3-4. évfolyama
Bunnies  Az általános iskola 5–6. évfolyama és az általános iskola 7–8. évfolyama, akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet
Ducks  Az általános iskola 7–8. évfolyama, és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben 5–6. osztályos tanulók
Lions  A középiskola 9–10. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 7–9. évfolyama
Eagles  A középiskola 11–12. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 10– 12. évfolyama

 

A pontozás menete:

Amennyiben a diák helyesen írja fel az adatait a válaszlapra, megkapja a maximálisan elérhető pontszám 25 %-át.

Minden helyes válasz az első 10 kérdésre 3 pontot ér (a Kittens kategóriában 1-5 kérdésre).

Minden helyes válasz a 11-től a 20-ig kérdésekre 4 pontot ér (a Kittens kategóriában 6-10 kérdésre).

Minden helyes válasz a 21-től a 30-ig kérdésekre 5 pontot ér (a Kittens kategóriában 11-15 kérdésre).

Minden helytelen válasz az adott kérdés pontjainak – 25%-át éri.

Minden megválaszolatlan kérdés 0 pont.

Az eredményeket a versenyt követő 30 napon belül honlapunkon tesszük közzé.

 

A győztes:

Aki a versenyzők közül a legmagasabb pontot éri el, az lesz a győztes, ő viheti el az első helyezettnek járó nyereményt.

Természetesen a győztes diák felkészítője lesz a győztes tanár.

Minden korcsoprtban csak egy első, egy második és egy harmadik helyeztt kerül kihirdetésre. Holtverseny nincs!

Pontegyenlőség esetén az versenyző a győztes, aki a legtöbb helyes választ adta. Amennyiben a verseny még így is döntetlen, a holtversenyben álló diákoknak egy mindent eldöntő extra feladatot kell megoldaniuk és ennek eredménye alapján kerül a győztes kihirdetésre.  

Az iskolák közül az az intézmény lesz a győztes, ahol a legjobb 20 eredményt elérő tanulók pontszáma a legmagasabb. (A Kittens kategóriában a pontok megduplázva kerülnek elszámolásra.) Pontegyenlőség esetén az iskolából jelentkező összes tanuló átlag pontszáma

 

A versenyből való kizárás:

Ha a nemzetközi koordinátornak oka van azt feltételezni vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a válaszlap nem a diák egyéni (segítség nélküli) válaszait tartalmazza, a diáknak újra meg kell oldania a feladatlapot, vagy kizárják a versenyből.

Amennyiben a válaszlapok nem érkezik be a nemzetközi koordinátorhoz legkésőbb 2019. március 14-ig, a résztvevőket kizárják a versenyből.

 

Személyes adatok:

A versenyre való jelentkezéssel a versenyzők, a tanárok és az iskola hozzájárul, hogy a nevük és/vagy fényképük megjelenjen a verseny honlapján.