Jogosultság 
A verseny nyitott minden olyan 3-12. évfolyamos gyermek részére, aki magyar közoktatási intézményben tanul, kivéve ha: 

  • a diák angol anyanyelvű 
  • a diák több mint egy évet élt egy angol nemzeti nyelvű országban 
  • a verseny nevezési díja nem érkezett meg időben a versenyszervező részére 
  • a jelentkezés a megadott határidő után érkezett meg 

Bármely résztvevő, aki nem jogosult, ennek ellenére még is részt kíván venni a versenyen, kérhet felmentést a nemzeti koordinátortól, helyzetének vázolása után. Azok a diákok, akik nem közoktatási intézménybe járnak (magántanulók) vagy azok, akiknek az iskolája nem akar részt venni a versenyen, szintén regisztrálhatnak. A feltétele az, hogy egy közoktatási intézményben írják meg a versenyfeladatokat, amelyet a regisztrációt követően kell jelezni a szervezőbizottság felé. Nekik a regisztráció során nem azt az iskolát kell megjelölniük, ahol írják a feladatokat, hanem ahová ténylegesen járnak (nem vesznek részt az iskolai pontozásban és nem lesz említve az iskolájuk sem). 

A verseny felépítése 
A verseny egy 45 perces fordulóból áll és a versenyző diákok iskolájában kerül megrendezésre. 

 
Korcsoportok 
Mercury: általános iskola 3-4. évfolyam

Venus: általános iskola 5-6. osztály, általános iskola 7-8. osztály (akik második nyelvként tanulják az angol nyelvet)

Mars: általános iskola 7-8. osztály, kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésen tanulók 5-6. osztály

Jupiter: középiskola 9-10. osztály, kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésen tanulók 7-9. osztály

Saturn: középiskola 11-12. osztály, kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésen tanulók 10-12. osztály

 

A verseny 30 (ABCD) felelet-választós kérdésből áll (Mercury kategóriában 21) fokozatosan növekvő nehézséggel. A feladatok az angol nyelv különböző részeit ölelik fel, mint a szókincs, nyelvtan, kiejtés, kifejezések, az amerikai kultúra, és az olvasmánnyal kapcsolatos kérdések, amit még a versenyt megelőzően el kell, hogy olvassanak a diákok. (Az olvasmány árát tartalmazza a jelentkezési díj) 

Pontozás

Amennyiben a diák helyesen írja fel az adatait a válaszlapra, megkapja az összpontszám 25 %-át. Minden helyes válasz az első 10 kérdésre 3 pontot ér (Mercury kategóriában 1-7 kérdésre). Minden helyes válasz a 11-től a 20-ig kérdésekre 4 pontot ér (Mercury kategóriában 8-14 kérdésre). Minden helyes válasz a 21-től a 30-ig kérdésekre 5 pontot ér (Mercury kategóriában 15-21 kérdésre). Minden helytelen válasz az adott kérdés pontjainak – 25%-át éri. Minden megválaszolatlan kérdés 0 pont. A versenyt a diákoknak önállóan kell megoldaniuk, nem használható semmilyen segítség, sem az olvasmány, sem egyéb eszköz. Az eredményeket a versenyt követő 2 hónapon belül megkapják a rendező iskolák. Az elkészült feladatlapok megtekintésére külön kérés esetén van lehetőség.


Győztes 

Aki a versenyzők közül a legmagasabb pontot éri el, az lesz a győztes. Természetesen a győztes diák felkészítője lesz a győztes tanár. Pontegyenlőség esetén, két versenyző esetén, mindketten megkapják a díjakat, vagy a következő procedúra lép életbe: 

  • döntő rész: a helyes válaszok száma 
  • döntő rész: extra feladatot kérnek a versenyzőktől 

Az iskolák közül az az intézmény lesz a győztes, ahol a legjobb 10 tanuló pontszáma a legmagasabb. (Mercury kategóriában a pontok megduplázva kerülnek elszámolásra.) Pontegyenlőség esetén, a következő procedúra lép életbe: 

  • Az iskolából jelentkező tanulók átlag pontszáma 
  • Az iskolából jelentkező tanulók összesített pontszáma 
  • Extra feladat 

Díjak 
A meghirdetett díjak egy általunk remélt darabszámra lettek kalkulálva. Amennyiben több versenyző jelentkezik, úgy a díjak száma is nőhet. Tanúsítványokat osztunk a kiemelkedő eredményt elért diákoknak és tanároknak egyaránt. Amennyiben a díj egy MM kiadványokra szánt összeg (vásárlási utalvány), úgy azt bármely kiegészítő kiadványra fordíthatják, amit a katalógus tartalmaz (bolti árlistai áron kedvezmény nélkül). 

Jelentkezés

Aki a fentebb felsorolt olvasmányok közül bármelyiket megvásárolja, jelentkezik a versenyre, melynek díját utánvéttel lehet kifizetni, ezért a szervező iskola felelős a résztvevők jelentkezéséért és a díj beszedéséért és összegyűjtéséért. A jelentkezést csak pedagógus által beküldve tudjuk elfogadni.
Az iskola kap egy ingyenes tanári csomagot elősegítve a felkészülést, ha van legalább korcsoportonként 8 jelentkező. 

A versenyből való kizárás 
Ha a versenybizottságnak oka van azt hinni, hogy a válaszlap nem a diák egyéni (segítség nélküli) válaszait tartalmazza, a diáknak újra meg kell oldania a feladatlapot, vagy kizárják a versenyből. Amennyiben a válaszlap nem érkezik be a versenybizottsághoz a verseny után 2 héttel, a résztvevőt kizárják. 


A verseny napja 
A szervező iskola a feladatokat a verseny előtt pár nappal kapja meg lezárt borítékban, melyet a verseny előtt nem nyithatnak ki. A verseny adott napon és időben zajlik. A szervező iskola felelőssége, hogy biztosítson megfelelő helyszínt és felügyeletet (nem feltétlenül angol tanárt). 45 perc után a felügyelő tanár összegyűjti a válaszlapokat és az iskolának kell elküldenie azokat a versenyszervezőnek. Az iskolák a feladatlapokkal együtt kapnak egy felbélyegzett válaszborítékot is, melyben vissza tudják küldeni a kitöltött válaszlapokat. 

 A versenybizottság képviselője jelen lehet a versenyen. 

Személyes adatok 
A versenyre való jelentkezéssel a versenyzők, a tanárok és az iskola hozzájárul, hogy a nevük és/vagy fényképük megjelenjen a verseny honlapján.