ELC 2020 - Szabályok


Home Information for teachers    Részletes leírás     Szabályok   Mintafeladatok Eredmények


Szabályok:

Ki vehet részt a versenyben?

A verseny nyitott minden olyan 312. évfolyamos gyermek részére, aki magyar közoktatási intézmény tanulója, és a megrendelőlap visszaküldésekor nyilatkozik a részvételi szándékáról, kivéve ha:

a diák angol anyanyelvű,

a diák több mint egy évet élt angol nemzeti nyelvű országban,

a megrendelt könyv árát nem egyenlítette ki a verseny megkezdéséig,

a jelentkezése a megadott határidőt követően érkezett meg.

Amennyiben a jelentkezést beküldő tanár úgy véli, hogy a versenyezni kívánó gyermek a fent említett okok valamelyike miatt nem jogosult versenyezni, ennek ellenére mégis részt kíván venni, kérhet felmentést a verseny koordinátorától. Kérjük, ez esetben keressék a versenybizottság ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 59/520 826

E-mail: vevoszolgalat@elthungary.hu

Azok a diákok, akik nem közoktatási intézmény tanulói (pl.: magántanulók), vagy azok,  akiknek az iskolája valamilyen okból nem akar részt venni a versenyen, szintén jelentkezhetnek.

Ennek a feltétele az, hogy egy általuk kiválasztott korcsoportban, a versenyszabályzat követelményeinek megfelelően töltik ki a feladatlapokat, azaz a feladatlapot egy, a versenyben saját tanulókkal résztvevő iskolában kell megoldaniuk. A jelentkezés elküldése előtt ezt jelezni kell a versenybizottság e-mail-címén (vevoszolgalat@elthungary.hu). A versenybizottság az adatvédelmi törvények betartása mellett tájékoztatást adhat a helyszínekről.

Ez esetben azonban a jelentkezés során nem azt az iskolát kell megjelölniük, ahol írják a feladatokat, hanem ahová ténylegesen járnak.
A verseny felépítése és a pontozás menete:
A verseny egy fordulóból áll, és a versenyző diákok iskolájában kerül megrendezésre.

Korcsoportok

Mercury  Az általános iskola 34. évfolyama
Venus  Az általános iskola 5–6. évfolyama és az általános iskola 7–8. évfolyama, akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet
Mars  Az általános iskola 7–8. évfolyama, és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben részt vevő 5–6. osztályos tanulók
Jupiter  A középiskola 9–10. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 7–9. évfolyama
Saturn  A középiskola 11–12. évfolyama (akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet) és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 10–12. évfolyama

A pontozás menete:

Minden helyes válasz az első 10 kérdésre, a Mercury kategóriában az első 7 kérdésre 3 pontot ér.
Minden helyes válasz a 11-20. kérdésekre, a Mercury kategóriában 8-14. kérdésre 4 pontot ér.
Minden helyes válasz a 21-30. kérdésekre, a Mercury kategóriában 15-21. kérdésre 5 pontot ér.
Minden megválaszolatlan kérdés 0 pont. Rossz válasz esetén nincs pontlevonás!
Az eredményeket a versenyt követő 20 napon belül, honlapunkon tesszük közzé.

A győztes:

Az lesz a győztes, aki a versenyzők közül a legmagasabb pontot éri el. A verseny egyetlen fordulóból áll, így holtverseny lehetséges! Az egyforma pontszámot elérő versenyzők között nem kerül megrendezésre további forduló.
Kihirdetjük és oklevéllel díjazzuk kategóriánként a legjobb országos, megyei, városi és iskolai eredményt elérő diákokat, valamint az őket felkészítő tanárokat is névre szóló oklevéllel jutalmazzuk.
Az iskolák közötti versenyben az az intézmény lesz a győztes, ahol a legjobb 20 eredményt elérő tanulók pontszáma a legmagasabb. Pontegyenlőség esetén az iskolából jelentkező összes tanuló átlagpontszáma számít.

A versenyből való kizárás:

Ha a versenybizottságnak oka van azt feltételezni vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a válaszlap nem a diák egyéni (segítség nélküli) válaszait tartalmazza, a diáknak újra meg kell oldania a feladatlapot, vagy kizárják a versenyből.
Amennyiben a válaszlapok nem érkeznek vissza a versenybizottsághoz legkésőbb 2020. április 28-ig, a résztvevőket kizárják a versenyből.

Személyes adatok védelme:

A versenyre való jelentkezéssel a versenyzők, a tanárok és az iskola hozzájárul, hogy a nevük és/vagy fényképük megjelenjen a verseny honlapján. Valamint, hogy az ELT Hungary Kft. a személyes adataikat a 2018. május 25-én hatályba lépett uniós adatvédelmi rendelet (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) előírásainak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. A szabályzat teljes egészében az alábbi linken érhető el:

http://www.elthungary.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_2018_05_24_2018_05_24