ELC 2019 - Szabályok


Home Information for teachers    Részletes leírás     Szabályok   Mintafeladatok Eredmények


 

Ki vehet részt a versenyben:

A verseny nyitott minden olyan 3-12. évfolyamos gyermek részére, aki magyar közoktatási intézmény tanulója, és a megrendelőlap visszaküldésekor nyilatkozik a részvételi szándékéról, kivéve ha:

  • a diák angol anyanyelvű,
  • a diák több mint egy évet élt angol nemzeti nyelvű országban,
  • a megrendelt könyv árát nem egyenlítette ki a verseny megkezdéséig,
  • a jelentkezése a megadott határidőt követően érkezett meg.

Amennyiben a jelentkezést beküldő tanár úgy véli, hogy a versenyezni kívánó gyermek a fent említett okok valamelyike miatt nem jogosult versenyezni, de ennek ellenére még is részt kíván venni, kérhet felmentést a nemzeti koordinátortól. Kérjük, ez esetben keressék a versenybizottság ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 00 59 520 826

E-mail:  vevoszolgalat@elthungary.hu

Azok a diákok, akik nem közoktatási intézmény tanulói (pl.: magántanulók) vagy azok a diákok, akiknek az iskolája valamilyen okból nem akar részt venni a versenyen, szintén jelentkezhetnek.

Ennek a feltétele az, hogy egy általuk kiválasztott korcsoportban, a versenyszabályzat követelményeinek megfelelően töltsék ki a feladatlapokat, azaz a feladatlapot egy, a versenyben saját tanulókkal résztvevő iskolában kell kitölteniük. A jelentkezés elküldése előtt ezt jelezni kell a versenybizottság e-mail-címén (vevoszolgalat@elthungary.hu). A versenybizottság az adatvédelmi törvények betartása mellett tájékoztatást adhat a helyszínekről.

Ez esetben azonban a jelentkezés során nem azt az iskolát kell megjelölniük, ahol írják a feladatokat, hanem ahová ténylegesen járnak.

 

A verseny felépítése és a pontozás menete:

A verseny egykörös, és a versenyző diákok iskolájában kerül megrendezésre.

 

Korcsoportok:

Mercury  Az Általános iskola 3-4. évfolyama
Venus  Az általános iskola 5–6. évfolyama és az általános iskola 7–8. évfolyama, akik második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet
Mars  Az általános iskola 7–8. évfolyama, és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben 5–6. osztályos tanulók
Jupiter  A középiskola 9–10. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 7–9. évfolyama
Saturn  A középiskola 11–12. évfolyama és a kéttannyelvű vagy emelt szintű képzésben tanulók 10– 12. évfolyama

 

A pontozás menete:

Minden helyes válasz az első 10 kérdésre 3 pontot ér (A Mercury kategóriában 1-7. kérdésre).

Minden helyes válasz a 11.-től a 20. kérdésekre 4 pontot ér (a Mercury kategóriában 8-14. kérdésre).

Minden helyes válasz a 21.-től a 30. kérdésekre 5 pontot ér (a Mercury kategóriában 15-21. kérdésre).

Minden megválaszolatlan kérdés 0 pont.

Az eredményeket a versenyt követő 30 napon belül honlapunkon tesszük közzé.

 

A győztes:

Aki a versenyzők közül a legmagasabb pontot éri el, az lesz a győztes, ő viheti el az első helyezettnek járó nyereményt.

Természetesen a győztes diák felkészítője lesz a győztes tanár.

Minden korcsoportban csak egy első, egy második és egy harmadik helyezett kerül kihirdetésre. Holtverseny nincs!

Pontegyenlőség esetén a holtversenyben álló versenyzőknek egy mindent eldöntő, extra feladatot kell megoldaniuk, és ennek eredménye alapján kerül a győztes kihirdetésre. 

Az iskolák közül az az intézmény lesz a győztes: ahol a legjobb 20 eredményt elérő tanulók pontszáma a legmagasabb. Pontegyenlőség esetén az iskolából jelentkező összes tanuló átlagpontszáma.

A megyei győztes, az adott megyén belül legmagasabb pontszámot elérő versenyző.

 

A versenyből való kizárás:

Ha a versenybizottságnak oka van azt feltételezni vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a válaszlap nem a diák egyéni (segítség nélküli) válaszait tartalmazza, a diáknak újra meg kell oldania a feladatlapot, vagy kizárják a versenyből.

Amennyiben a válaszlapok nem érkeznek vissza a versenybizottsághoz legkésőbb 2019. április 22-ig, a résztvevőket kizárják a versenyből.

 

Személyes adatok:

A versenyre való jelentkezéssel a versenyzők, a tanárok és az iskola hozzájárul, hogy a nevük és/vagy fényképük megjelenjen a verseny honlapján.