Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza levélben vagy e-mailen)

(levélcím: 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14., e-mail: info@elthungary.hu)

Címzett: ELT HUNGARY KFT., 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………(név, cím)  kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (megfelelő jelölendő):

Termékek felsorolása:

 

 

Szolgáltatás megnevezése:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)

 

Kelt: